Përmbledhje me tregime nga Koste Shutinoski sot do të promovohet në komunën e Vevçanit, në kuadër të karnavalit vjetor të Vevçanit. Në suaza të karnavalit, Done Donev do të interpretojë monodramë. Manifestimi qendror, do të mbahet më 13 janar, kurse  të nesërmen me djegien e maskave do të përfundojë manifestimi.