Активистите од граѓанската иницијатива „Охрид СОС“ велат дека треба да се ревидира менаџмент-планот за Националниот парк Галичица, во насоката во која би требало да се одвива идниот развој на Галичица и на регионот.

– На Охрид му треба туризам во текот на целата година и уништувањето на природата значи смрт за туризмот во градот со двоен УНЕСКО-статус на културно и на природно наследство. Во блиска иднина се очекува посилна поддршка за заложбите да се спречи уништувањето на природата и да се заштитат охридското крајбрежје и Националниот парк Галичица, со посебна заштита на Студенчишко блато и на другите подрачја со високи природни вредности – велат од „Охрид СОС“.

Од иницијативата се согласуваат со заклучоците на последната трибина која се одржа во Охрид на тема „Како да се развива Галичица“, на која, меѓу другото, се донесе заклучок да се прогласи мораториум за планираните „развојни“ и инфраструктурни проекти во регионот. Исто така, договорено е да се обезбеди механизам за спречување злоупотреба на постојните закони за бизнис-интереси на поединци, потоа да се ревидира менаџмент-планот за Националниот парк Галичица во насока на обезбедување одржлив развој, заштита на животната средина и задржување на двојниот УНЕСКО-статус на регионот како природно и културно наследство и да се сопре незаконското симнување на заштитата на зоните во Националниот парк Галичица.

Еколошките здруженија се надеваат дека ќе се најде начин да се изработи студија за исплатливост за „Смарт Охрид“ (концепт на еколошки транспорт на потегот Охрид – Св. Наум предложен од НВО „Еко-свест“) како услов за негово спроведување.

Со „Смарт Охрид“ се предвидува употреба на соларни и на електрични автобуси и на други возила, соларни бродови и велосипеди.