Дебата во врска со предлогот за нов државен грб на Република Македонија ќе се одржи денеска во просториите на Филозофскиот факултет во Скопје.

На дебатата ќе присуствуваат повеќе стручни лица од оваа областа, меѓу кои претставници на Институтот за историја при Филозофскиот факултет, Институтот за историја на уметност и за археологија и претставници на Здружението на хералдичари.