Me 101 vota “Pro” dhe asnjë “Kundër”, Kuvendi sot zgjodhi ministrat e rinj, Oliver Spasosvki ministër të punëve të brendshme dhe Frosina Remenski ministre të punës dhe politikës sociale.

Ministrja e re e shoqërisë informatike dhe adiministratës publike sërish u zgjodh Marta Arsovska- Tomovska nga radhët e VMRO- DPMNE-së, me 71 vota “Pro” dhe 31″Kundër”.