Me mos- pranimin e Gjykatës të kërkesave të Katica Janvës dhe ekipit të saj që të caktoj masën e paraburgimit për të dyshuarit në aksionin “Titanik”, fillojnë të rrjedhin afate relativisht të shkurtra ligjore (prej 24 gjegjësisht 48 orë) për të gjitha palët- për PSP, për të dyshuarit dhe për gjykatën.

  • Janeva ka afat prej 24 orëve nga marrja e vendimit të gjykatësit me procedurë paraprake që të ankimoj vendimin e tij deri në Gjykatën themelore Shkupi 1

Lidhur me ankesën e PSP vendos këshilli i Gjykatës themelore Shkupi 1, i përbërë nga tre gjykatës.

  • Në afat prej 48 orëve pas pranimit të ankesë, këshilli është i obliguar të merr vendim.
  • Të dyshuarit kanë 24 orë që të dorëzojnë ankesë deri në gjykatë më të lartë nëse Këshilli merr vendim që të pranoj ankesën e prokurorisë dhe t’u caktoj paraburgim