Gjykata e Apelit Shkup sot pasdite njoftoi se vendimi i Këshillit Penal pranë Gjykatës Themelore Shkupi 1 me të cilin iu shqiptua masa biznesmenit Sead Koçan, i dyshuari i parë në lëndën “Trust”, që e hapi PSP është vërtetuar “në bazë të rrethanave të rrezikut për ikje”.

Siç informojnë nga Gjykata, pas seancës së djeshme publike, Këshilli penal i Gjykatës së Apelit ka marrë vendim me të cilin pjesërisht ka pranuar ankesën për Koçanin, që e ngriti avokati i tij Nikola Dodevski. Gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar se arsyet tjera për të cilat i është shqiptuar Koçanit paraburgimit gjegjësisht se do të ndikojë në hetim dhe se ekziston rreziku nga përsëritja e veprës, nuk janë plotësuar.