Објавен е конкурсот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ за 2023 година

MacedonianBoy, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ распиша конкурс за доделување на оваа награда за 2023 година, информираше Министерството за култура.

Со државната награда „Св. Климент Охридски“ се оддава највисоко признание за долгогодишни остварување во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност.

Во една година може да се доделат најмногу до пет награди, додека наградата се врачува во Собранието на Република Северна Македонија на 8 декември – Ден на Св. Климент Охридски.

Конкурсот трае од 1 до 30 јуни. Наградата за првпат е доделена во 1969 година.

Повеќе информации околу конкурсот, како и пријавата може да се најдат на овој линк.