“Plenumi i shkollave të mesme” ftoi Unionin e shkollave të mesme në debat publik në të cilin do t’i ballafaqojnë qëndrimet dhe argumentet e tyre dhe në të cilin do të diskutojnë për kërkesat e tyre.

“Plenumi i shkollave të mesme dhe lëvizja autonome e cila lufton dhe do të luftoj për të drejtat e të gjithë nxënësve të shkollave të mesme, pa marrë parasysh përcaktimin e tyre partiak, fetar apo ndonjë tjetër. Konsiderojmë se nuk është serioze të plasohen akuza për jo- legjitimitet nga organizata e cila as përfaqësuesit e saj nuk janë të vetëdijshëm se është jo –aktive në aspektin formal- juridik. Kërkojmë nga Unioni i shkollave të mesme, nëse me të vërtetë konsiderohet për përfaqësues legjitim që i mbron të drejtat e nxënësve të shkollave të mesme, në afat prej 24 orë të prononcohet lidhur me ftesën për debat publik- thonë nga “Plenumi i shkollave të mesme”.