KSHZ promovoi ueb- aplikacioni e ri për kontroll civil të listës zgjedhore, që mund të gjendet në faqen zyrtare të këtij Komisioni.

Me ueb- aplikacionin e ri, qytetarët do të mund të kontrollojnë në tre mënyra nëse janë në listë: përmes numri amë, përmes emrit- mbiemrit dhe përmes adresës.

Lista zgjedhore është aktive prej sot më orën 14, me të dhënat që përditësohen deri më 1 dhjetor të vitit të kaluar.