“Google” në blogun zyrtar “Gmail” publikoi se kompania ka marrë hapa plotësuese për mbrojtje të të dhënave personale të klientëve të saj. Nga e diela është aktivizuar politika e sigurisë e cila ka për qëllim të paaftësojë shtesat e jashtme për “Gmail” gjatë leximit të paautorizuar të porosive elektronike të shfrytëzuesve. “Content security policy” (CSP) i mbron shfrytëzuesit në mënyrë që i bllokon ekstensionet e padëshiruara në rast se përpiqen të kryejnë kode të padëshiruara apo programe të dëmshme.

Ekstensioni më i popullarizuar për “Gmail” tanimë është përputhur me këtë politikë, ashtuqë klientët e tyre nuk do të hetojnë probleme në punë, thonë nga “Google”.

Klientët të cilët do të ndodhen në situatë që t’i bllokohen ndonjë nga shtojcat e instaluara, ekipi i Googles i këshillon në Chrome veb store të kërkojnë versionin më të ri, duke e adaptuar me CSP standardet dhe sigurinë nga sjellja e padëshiruar.