U senzacionalističkom maniru srpski portal “Alo”, preko naslova teksta objavljenog 10.12.2019. godine manipuliše javnost “MAKEDONCI SE UBRZANO NAORUŽAVAJU Stiže oružje od moćnog saveznika. Skoplje će ipak morati nečeg da se odrekne!”

U konkretnom slučajju je napravljena zbunjujuća naslovna konstrukcija kojom je uokvirena jedna preuzeta informacija sa TV 21, po kojoj će “u narednih 10 godina biti potrošeno 700 miliona evra za modernizaciju vojske.“

“Ovo se pre svega odnosi na modernizaciju lake pešadije, uključujući i oklopne transportere… Vojsku će modernizovati SAD sa kojima će uskoro biti potpisan ugovor o nabavci transportera…” 

Sadržaj vesti je tačno prenet. Samo se ni iz originalnog napisa TV 21 ne može shvatiti odakle je dobijena ovakva informacija, jer u tekstu nije naveden izvor, pa spomenuti podaci u vesti ne mogu da se potvrde. Inače, najave o modernizaciji Vojske nedavno je imalo Ministarstvo odbrane, ali da li je i u ovom natpisu MO korišćeno kao izvor, nije poznato.

Dodatno, naslov teksta plasiranog u “Alo”-u tvrdi “Skoplje će ipak morati nečeg da se odrekne!” A od čega, ne otkriva. To čitalac ne može da sazna ni nakon što pročita celu informaciju, u kojoj nema ničega o “odricanju” koje će Makedonija, navodno, morati da učini na račun modernizacije Vojske.

Tako da je jasno da se “misterija” našla u naslovu sa jedinim ciljem da privuče veću pažnju i što više klikova.

Manipulativno deluje i jedna od fotografija kojima je ilustrovan tekst, koja ima legendu “Proslava u Skoplju”, a prilično je mutna i ne može se videti gde je tačno snimljena i šta se proslavlja.