U svojim izveštajima u subotu i juče o glasanju u makedonskoj Skupštini koja je usvojila četiri ustavna amandmana čime su, između ostalog, makedonski poslanici prihvatili promenu imena Republike Makedonije, veliki broj medija i neke novinske agencije u susednoj Bugarskoj i Srbiji, pisali su u naslovima i u delu tekstova da je Makedonija u petak uveče i zvanično preimenovana, odnosno da nosi ime – Severna Makedonija. Isti zaključci – da Makedonija već ima novo ime – nalaze se i u većini tekstova koji se odnose na reakcije vodećih ličnosti iz Makedonije, Grčke, EU i NATO-a.

Ali, kao što je poznato iz Ustavnog zakona, koji je takođe usvojen, kao i iz Prespanskog sporazuma, amandmani će stupiti na snagu i novo ime Makedonije će postati zvanično ime države nakon ratifikacije Prespanskog sporazuma u grčkom parlamentu, čime sporazum postaje zvaničan, a zatim će biti obaveštena Organizacija Ujedinjenih nacija (UN).

Srpsko i bugarsko medijsko tržište tokom vikenda je obilovalo naslovima tipa „Od juče Severna Makedonija“ ili „Naš sused je postao Severna Makedonija“. Jedan srpski medij čak je napravio neviđenu rokadu u naslovu, pa je novo ime napisao kao „Severna Republika Makedonija“.

Deo medija u Srbiji i Bugarskoj, kako u naslovima, tako i u tekstovima, korektno su izveštavali još od usvajanja ustavnih promena i napomenuli su da je makedonski parlament prihvatio novo ime ili da su usvojeni ustavni amandmani sa kojima će se promeniti ime, objašnjavajući da će ime zemlje biti promenjeno nakon što će Grčka, odnosno tamošnji parlament, ratifikovati Prespanski sporazum i on će stupiti na snagu.