fbpx

Stanka Parac Damjanović, Balkanska mreža za lokalnu demokratiju: OCD i lokalne vlasti su „prirodni“ partneri

Stanka Parac Damjanović, viša trenerica i pedagog, ima dugogodišnje profesionalno iskustvo kao NVO praktičar koji radi na razvoju civilnog društva, obrazovanju za aktivno građanstvo i dobrom upravljanju na lokalnom nivou. Njena primarna oblast angažovanja odnosi se na izgradnju kapaciteta, istraživanje i aktivnosti na podizanju...