Ugledni srpski politički časopis „Vreme“ u broju 1.468, koji je izašao 21. februara ove godine, objavljuje analizu stanja u Makedoniji „Poen za NATO, demokratija kao »kolateralna šteta«“, Đorđa Vukadinovića, poslanika u srpskoj skupštini i urednika političkog časopisa „Nova srpska politička misao“, koja sadrži nekoliko nepreciznosti i grešaka.

Pišući o krizi između Makedonije i Grčke u poslednjih 28 godina, kao i o njenom rešavanju, Vukadinović pravi nekoliko lako primetljivih propusta, koji su zaista neoprostivi za političkog analitičara njegovog kalibra.

Vukadinović piše o „neuspešnom referendumu“, zaboravljajući da je referendum u Makedoniji o Prespanskom sporazumu pre svega bio konsultativan, i da je privukao 666.000 birača od kojih je 91,46% glasalo za prihvatanje Prespanskog sporazuma.

Autor tvrdi da je antikvizacija Makedonije počela „od početka spora sa Grčkom“, zaboravljajući da je antikvizacija započela pre deset godina, 2008. godine, sa promenama u nazivu skopskog aerodroma, autoputa i početkom epizode sa spomenicima antičkih ličnosti u okviru projekta „Skoplje 2014“.

Vukadinović piše da makedonski autoput i aerodrom nose antička imena, iako su ih preimenovali ubrzo nakon što je novi vladin kabinet na čelu sa Zaevom preuzeo vlast.