Pitanje datuma za početak pregovora Severne Makeodnije sa EU svakako je veoma važno pitanje. Javnost je već upoznata sa beneficijama sa svih aspekata, ali pitanje koje se nameće je da li je datum za početak pregovora sudbinski za Severnu Makedoniju i njene građane do stepena da bude ugrožena njena bezbednost ili generalno njen ustavno-pravni poredak?

Pesimistički scenario, koji se može čuti u javnosti (a koji je podgrevan i od samog premijera), upućuje na pozitivan odgovor. Teza je da je EU nekredibilan partner, ne ispunjava obećano čak ni kada zemlja plaća najvišu cenu za to, kao jedan od ključnih preduslova – promenu ustavnog imena i plus dobija odličan Izveštaj od same EU. Prema tome, onaj koji nas je ubeđivao u takvo nešto – Zaev i politička elita na vlasti, moraju da raspišu vanredne izbore. Prema tom scenariju, na vanrednim izborima, zbog povećanog sentimenta brzorastućeg evroskepticizma, oni će pretrpeti poraz, a na vlast se vraća još uvek nereformisani VMRO-DPMNE sa novim koalicionim partnerom iz albanske etničke zajednice.

Šlag na ovakvu tortu bilo bi trijumfalno vraćanje Nikole Gruevskog iz Budimpešteodkako Vrhovni sud ukine presudu i predmet vrati iz početkaZemlja bi time dobila vlast sličnu nekim “demokratijama” iz bližeg ili daljeg susedstvasa otvorenim vratima Rusiji i Kini za praktičnu realizaciju legitimnih geopolitičkih interesa. 

Ovaj scenario razvoja događaja ako država ne dobije datum sada u junu ili juluveć od jeseni nadaljenije preteranali je ipak nemogućNajprezato što u velikim geopolitičkim igrama Severna Makedonija iako vrlo mala, nije beznačajnašto je pokazao NATO i brzina kojom se ratifikuju protokoli za članstvo. 

Imajući ovo u vidu, a i zadnje poruke koje pristižu od našeg strateškog partnera SAD-a koje su sasvim jasne u pogledu prevremenih izboramalo je verovatno da će aktuelna politička elita dozvoliti sebi ekskurziju sa neizvesnim političkim krajem. 

Ovo utoliko više što posle jučerašnje odluke holandskog parlamenta i današnjeg sastanka Zaeva sa ključnimiako ne i jedinim ključnim igračem EU, nemačkom kancelarkom Angelom Merkelpostaje jasno da će Severna Makedonija ipak dobiti datum za početak pregovora do kraja godine i izvesno je da će isti početinajverovatnije 2020. godine. 

Pa zatoumesto novih prevremenih izbora  te neverovatno loše tradicije u RSM – potrebne su do kraja sprovedene reforme u pravosuđuadministraciji, a posebno konkretna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.  

Datum je svakako važan. Ali, nije i ne treba da bude presudan za kurs države. I na unutrašnjem i na spoljno-političkom planu.