Regionalno umrežavanje organizacija civilnog društva na zapadnom Balkanu postaje je sve značajniji izazov za većinu organizacija angažovanih na regionalnim inicijativama na unapređenju poštovanja ljudskih prava, demokratije, dobrog upravljanja, vladavine prava, pomirenja ili društvenog ekonomskog razvoja. Mogu se navesti najmanje tri razloga za nezavidnu situaciju sa kojom se suočavaju kako formalne tako i neformalne regionalne OCD mreže od 2020. godine: Kovid 19 pandemija, nedostatak adekvatne finansijske podrške EU za održivi razvoj i funkcionisanje regionalnih mreža organizacija civilnog društva, a ponajviše i evidentan nedostatak jasne perspektive integracije u EU što potvrđuje i najnoviji Izveštaj Evropske komisije o napretku u pregovaračkom procesu (oktobar 2021) . Dinamika regionalne saradnje koju čine i organizacije civilnog društva kao jedan od njenih ključnih nosilaca, direktno je povezana sa napretkom pregovora o pridruživanju EU i priznavanjem uloge OCD u ukupnom reformskom procesu na Zapadnom Balkanu. Stoga je dugoročna podrška regionalnim tematskim OCD od suštinskog značaja ne samo sa aspekta njihovog doprinosa efektivnom sprovođenju reformi već i sa aspekta jačanja vlasništva nad reformama i ostvarivanja očekivane pozitivne promene u interesu svih građana u regiona.

Brojni izazovi sa kojima se danas suočavamo, počev od migracija, siromaštva, odliva mozgova do govora mržnje i nedostatka kulture dijaloga su oblasti koje zahtevaju dosledne i sveobuhvatne inicijative regionalnih OCD platformi koje omogućavaju prostor za stvaranje dugo očekivanog zamaha ka neophodnoj solidarnost i saradnji između OCD, donosiocima politika/odluka i svih drugih zainteresovanih aktera na različitim nivoima vlasti.

Do sada nezabeleženo u istoriji vreme pandemije i post-pandemije zahtevaju potpunu posvećenost svih donosilaca odluka, vlasti i organizacija civilnog društva na pronalaženju adekvatnih rešenja koja bi osigurala da održive, solidarne zajednice u regionu još uvek opterećene teškim nasleđem prošlosti.

Evropska unija je nesumnjivo uložila mnogo napora u kreiranje politike proširenja i institucionalnog okvira za intenziviranje regionalne saradnje, dijaloga i umrežavanja, uključujući između ostalog, Instrument za pretpristupnu podršku (IPA), Pristupne pregovore zasnovane na usaglašenosti sa 35 sektorskih pregovaračkih poglavlja, Berlinski proces, Zelenu agendu EU, Program regionalnog infrastrukturnog povezivanja.

Međutim, odlaganje procesa integracije, sve značajnije povećanje deficita demokratije i zaostajanje u uspostavljanju vladavine prava, više su nego očigledni razlozi zbog kojih je neophodno osigurati kontinuiranu podrška jačanju kapaciteta regionalnih mreža OCD kao relevantnih nosilaca i partnera kako u reformskom procesu tako i procesu pridruživanja EU.

Organizacije civilnog društva koje efikasno funkcionišu i zalažu se za demokratske procese na lokalnom, nacionalnom, prekograničnom i regionalnom nivou su neophodan preduslov kako za društveno-ekonomski razvoj, tako i za dugoročnu stabilnost u regionu. Upravo zbog toga je potrebno dugoročno očuvati njihovu institucionalnu održivost i kapacitet za efektivni doprinos usvajanju i monitoringu javnih politika.

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju nastala je kao regionalna mreža OCD zahvaljujući dugogodišnjoj posvećenosti njenih lokalnih članova – Agencijama lokalne demokratije i dugoj istoriji regionalne saradnje uz podršku IPA CSF programa podrške. Lokalni pristup razvoju zajednice, obrazovanje za aktivno građanstvo, podsticanje participativne demokratije i dobra lokalna uprava bili su osnovne aktivnosti BNLD tokom tri decenije našeg postojanja. Izazovna vremena u kojima živimo zahtevaju ne samo potrebu da ostanemo posvećeni našoj osnovnoj misiji, već i da pokažemo kapacitet da zadržimo dovoljno fleksibilnosti i kreativnosti i preusmerimo naš rad na rešavanje izazova nove realnosti što podrazumeva potrebu angažovanog učešća u kreiranju javnih politika ali i iznalaženja dostupnih finansijskih programa podrške, odnosno projektnog finansiranja.

Savetodavnu ulogu civilnog društva, donošenje novih ideja za unapređenje javnih politika i uloga nadzora i kontrole u praćenju pune posvećenosti vlasti dobrom upravljanju i poštovanju ljudskih prava, potrebno je ispunjavati i u uslovima političkih i zakonskih ograničenja koje nameću vlasti, u uslovima suzbijanja nezavisnog mišljenja i istinske kulture dijaloga u našim društvima.

U tom smislu izražavamo punu podršku TACSO preporukama za jačanje regionalne CSO mreža (Septembar 2021): regionalne organizacije treba da nastave da grade međusobne odnose i saradnju u budućnosti. One treba da uče jedna od druge i uzajamno se podržavaju, razmenjujući svoja znanja i iskustva.

One treba da promovišu solidarnost na svim poljima svog delovanja, kroz lokalnu, prekograničnu i regionalnu saradnju, naročito oko pitanja vezanih za ostvarivanje osnovnih sloboda i prava, očuvanja prostora za građanske inicijative, demokratiju i vladavinu prava, kao i pridruživanje EU kao zajedničke aspiracije zemalja regiona. One treba da kontinuirano razvijaju svoje kapacitete za istraživanje, unapređuju alate zastupanja oslanjajući se na svoje aktivne članove kao pokretačke snage mreža.