Жените од Полошкиот регион, единствени во земјава без прифатилиште за жртви на насилство

Жените – жртви на семејно и родово базирано насилство во Полошкиот регион немаат прифатилиште за засолнување. Ова е единствениот од осумте плански региони во Северна Македонија каде што такво засолниште нема. Недостигаат и други специјализирани служби. Институциите, и централните и локалните, досега не направиле доволно на овој план. Експертите од оваа област предупредуваат дека прифатилиште … Продолжи со читање Жените од Полошкиот регион, единствени во земјава без прифатилиште за жртви на насилство