„Жените се малцинство“ – Осмо издание на фестивалот за феминистичка култура и акција „Прво па женско“

Осмото издание на фестивалот за феминистичка култура и акција „Прво па женско“ ќе започне на 17 Август под мотото „Жените се малцинство“.

„Со ваквото политичко позиционирање имаме за цел да го преиспитаме значењето на терминот ‘малцинство’, свесно одбегнувајќи ја неговата национална, доминантна претпоставеност. Сакаме да посочиме дека во значењето на овој поим многу поважни се, всушност, односите на моќ помеѓу најразличните општествени групи, како и доминацијата на едни врз други. Таквата доминација секојдневно се случува преку вкоренети штетни политички уредувања и општествени норми, кои подразбираат дискриминација на мноштво идентитети што не се вклопуваат во идеалот што му е припишан на хегемониското мнозинство. Токму затоа, прашањето за малцинствата е и феминистичко прашање,“ велат организаторите

Фестивалот ќе се одржи во Младинскиот Културен Центар со почитување на  протоколите пропишани за одржување на јавни настани заради состојбата со пандемијата. А организацискиот тим најавува многу изложби, предавања дискусија, музика и многу друго.

Повеќе за фестивалот можете да прочитате на овој линк.