Ликвидноста на банките под влијание на автономните фактори во август се зголеми, при што банките имаа зголемен интерес за пласирање на вишокот ликвидни средства кај Народната банка.

– На пазарите на пари, обемот на тргување беше висок, што овозможи ефикасно управување со ликвидноста на банките и задржување на каматните стапки на релативно стабилно ниво – велат од НБРМ.

Во однос на кредитниот пазар, првичните податоци за август покажуваат понатамошен пораст на вкупните кредити на приватниот сектор, со иста динамика, како и во претходниот месец, што не е невообичаено за овој период од годината.

– Сепак, годишната стапка на пораст на вкупните кредити во август изнесува 8,8 проценти и е пониска во однос на проекцијата за третиот квартал од 9,8 проценти – се вели во соопштението на НБРМ.