Земјите од Југоисточна Европа, посебно земјите кои имаат аспирации за членство во Европската Унија треба да ги стандардизираат и унапредат буџетските политики за интеграција на Ромите во нивните општества.

Ова, на денешниот состанок во Белград, е детектирано како една од главните цели на која во претстојниот период треба да се фокусира Акцискиот тим на Регионалниот совет за соработка (РCC), како и националните координатори во земјите кои се членки на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (SEECP).

– Забележавме позитивни исчекори во областа на образованието, а особено во промоцијата на претшколското образование – изјави Орхан Усеин, шеф на Акцискиот тим на проектот „Интеграција на Ромите 2020“.

Тој меѓутоа, како што соопшти РCC, предупреди на сè уште постоечката омраза и дискриминација.

– Во образованието преовладува дискриминацијата, а кривичните дела сторени од омраза, како и говорот на омраза се во пораст, за што сведочат невладините организации – посочи Усеин.

Претставник од Генералната дирекција на Европската комисија за добрососедство и проширување ги потсети учесниците дека ја имаат целосната поддршка, но и дека имаат обврски што треба да се исполнат.

– Одржливиот напредок во интеграцијата на Ромите е важен дел од подготовките за пристапување во Европската Унија – изјавил Мортен Јунг на состанокот на Акцискиот совет и на националните координатори за овој проект, претставници на владите на членките на СЕЕЦП, меѓу кои е и Република Македонија.

Целта на проектот „Интеграција на Ромите 2020“ што го спроведуваат РCC, Фондацијата Отворено општество и ЕУ, е да се намали социо-економскиот јаз помеѓу ромското и неромското население во земјите од Западен Балкан и во Турција.