Фото: Влада на РСМ

Подготвена е физибилити студија за Законот за потекло на имот со кој ќе се испитува нелегално стекнат имот и капитал, најави заменикот на претседателот на Владата задолжен за борба против корупција и криминал, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски.

„На наша иницијатива, а со експертска и техничка помош од Советот на Европа, првиот чекор е напрвен“, вели Николовски.

Тој додава дека е подготвена физибилити студија за Законот за потекло на имот, која содржи компаративна анализа на меѓународни искуства за проверка на потеклото на имот и капитал, анализа на домашната правна рамка и досегашни искуства, детектирани слабости во институционалниот систем и идни насоки за креирање на новото законско решение.

Како што информира тој, подготвената студија, содржи компаративна анализа на меѓународни искуства за проверка на потеклото на имот и капитал, анализа на домашната правна рамка и досегашни искуства, детектирани слабости во институционалниот систем и идни насоки за креирање на новото законско решение.

Николовски посочи дека веќе е формирана работна група која започнува со работа за подготовка на Законот. Со овој закон се предвидува дека ќе се воведе контрола на капиталот, а со тоа ќе се отвори патот за конфискација на нелегално стекнатиот имот.