Фото: МТСП

Со симболично поклопување со 8-ми Март како Меѓународен ден на жената, започнуваат дневните обуки кои имаат за цел градење на капацитети на одговорните институции, задолжени за имплементација на новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, информираа од Министерството за труд и социјална политика.

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска учествуваше на онлајн состанок со кој се означи почетокот на неколку дневните обуки и посочи дека започнувањето со обука на лица коишто ќе можат да пружаат поддршка во делот на превенција од насилството, претставува многу значаен чекор во ефикасна примена на законот.

„Законот за заштита и спречување од насилство врз жените и семејното насилство е многу значаен за нас како општество. Тој предвидува мултидисциплинарен пристап, во кој ќе бидат вклучени и други министерства. Министерството за внатрешни работи, како вистински партнер на Министерството за труд и социјална политика. Министерството за здравство кое ќе биде вклучено во првата фронтална линија пружајќи помош на жртвите на насилство, Министерството за образование, затоа што превенцијата и подигањето на свеста за насилството почнува од најраната возраст и оттука влијанието во обрзованието е многу значајно,“ потенцираше Шахпаска.

Амбасадорот на Кралството Холандија во земјава, Дирк Јан Коп истакна дека на патот кон членството во ЕУ најважно е да се создаде општество каде сите граѓани ќе имаат еднакви права и ќе се третираат еднакво. Владеењето на правото, еднаквоста пред законот, вклучително и правата на жените, е најголем приоритет за Холандија во Република Северна Македонија. Тој ја потенцираше потребата од професионалци во повеќе сектори за спроведување на Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство и посебно ја истакна улогата на социјалните работници како особено важна во спроведувањето на Законот.

Обуката се спроведува во рамки на проектот „Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулска конвенција“, финансиран од Министерството за надворешни работи на Холандија, имплементиран од Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија.