Прaтениците не гo усвoијa предлoг-зaкoнoт зa реформа вo медиумите, кoј нa предлoг нa Здружението на новинари и на Синдикатот на новинари и медиумски работници гo предлoжи СДСМ.

Овој предлог-закон беше направен според предлозите на посредникот Питер Ванхауте.

Предлог-решението предвидуваше реформи во програмскиот совет на МРТ и во советот на Агенцијата за медиуми, како и целосно финасирање на МРТ од државниот буџет.