Тетовската Бања која, поради лековитите својства, привлекува многу посетители истите ги враќа разочарани поради нечистотијата и отпадоците. Жителите се жалат дека отпадот не се собира редовно, додека Општина Тетово, од друга страна, вели дека несовесното население е главната причина за загадувањето на животната средина, пишува „Порталб.мк“.

Според Општината во Тетовска Бања има доволен број контејнери за отпадоци и тие се собираат редовно од страна на Јавното комунално претпријатие “Тетово”.

“Чистењето и собирањето отпадоци се врши редовно од надлежното ЈКП, а и бројот на поставени контејнери за отпадоци е доволен“, велат од Општина Тетово.

Сепак, изгледот на Тетовската Бања открива нешто друго.

“Тука големо влијание има и свеста на населението, како главен причинител на загадувањето на животната средина, бидејќи ова место е центар за рекреација и релаксација и го посетуваат голем број граѓани што секако влијае де се соберат и фрлат поголеми количини отпадоци”, велат од општината.

Сепак, ид таму признаваат дека иако граѓаните постојано фрлаат отпадоци и ја загадуваат животната средина, одговорноста паѓа врз нив.

“Одговорноста секогаш е на општината и претпријатието кое се занимава со оваа работа, а за ова се информирани надлежните органи, кои се очекува да преземат дополнителни активности”, велат од Општина Тетово.