До крајот на овој месец, во Тетово ќе почне да функционира зонското паркирање. Со него ќе управува новоформираното Јавно претпријатие за јавни паркиралишта „Градски паркинг Тетово“, за кое Советот на Општина Тетово на денешната седница, предложи и изгласа преставници на управниот и на надзорниот одбор.

– За да се надмине сообраќајниот хаос во Тетово, веќе се вршат последните подготовки за зонско паркирање, се обележува вертикалната и хоризонталната сигнализација, при што се обележани 1.900 паркинг-места на булеварите во градот и 900 затворени паркинг-места, со кои ќе раководи „Градски паркинг Тетово“. Општина Тетово има склучен договор и со мобилните оператори, преку кои ќе може да се наплаќа зонското паркирање – изјави претседателот на Советот на Општината, Исен Џемаили.

На денешната седница беше усвоен и елаборат за собирање, транспорт и за депонирање на комуналниот отпад од шарпланинските села, кои припаѓаат под Општина Тетово. Усвоен беше и финасискиот извештај на Јавното комунално претпријатие, а се донесоа и неколку одлуки за промена на урбанистичка планска документација.

З.Д.