Министерството за труд и социјална политика известува дека од почетокот на отворањето на градинките на 9.09.2020 година, пријавени се два посебни случаи на вработени позитивни на ковид-19 во две јавни установи за згрижување на деца – детски градинки.

„Во првиот случај, се работи за објект „Коца Василевска“ при ЈОУДГ Мајски Цвет , Битола, каде од стана на КЗБ остварен е контакт со родителите на децата и изолирани се само децата од таа група. Согласно нивните проценки, нема опасност за останатите групи од објектот и тие можат да продолжат со работа и примање на деца. Притоа, согласно насоките на КЗБ, во домашна изолација се и други пет вработени во истата градинка до 15 односно 17 септември, од последниот контакт со заболената вработена во градинката. Истовремено и за сите пет деца кои беа во групата на вработената, позитивна на ковид-19, даден е предлог за здравствен надзор заклучно со 23.09.2020.“, се наведува во соопштението на ова министерство.

Во однос на оваа градинка, превземени се сите мерки за дезинфекција на објектот и просторијата во градинката.

„Вториот случај, се работи за  вработена во градинка ЈУДГ на О.Ц ,,Раде Јовчевски Корчагин“, која од 09.09.2020 год не е на работно место и нема контакт со прием на деца во период кога градинките почнаа со работа, прием на деца и згрижување. Согласно, препораката на епидемиолозите, каде е пријавен случајот, доколку до недела 13.09.2020 година не се пријават вработени со симптоми објектот може да продолжи да работи нормално од понеделник“, информираат од Министерството за труд и социјална политика.

Согласно Протоколот за активности во установите за згрижување и воспитание на деца, по престанување на траење на вонредна состојба, просториите во установата се дезинфицираат секојдневно по повеќе пати. Од оваа градинка информираат дека до денес немаат пријавено друг вработен од истиот објект со симптоми на вирусот ковид-19.