Кризата во економијата што настана поради корона вирусот предизвика и намалување на бројот на работниците во индустријата. Според податоците на Државниот завод за статистика (ДЗС), индексот на бројот на работниците во индустријата во јуни годинава, во споредба со истиот месец лани, изнесува 94,8 или бележи намалување од 5,2 отсто.

За првите четири месеци од 2020 година е регистриран помал број на вработени за 4,4 отсто или индексот на бројот на работниците во индустријата во периодот јануари ‒ јуни 2020 година, во однос на периодот јануари ‒ јуни 2019 година, изнесува 95,6.

Според статистиката, најголем пад на бројот на вработените во јуни имало во секторот Преработувачка индустрија, опаѓање од 5,7 отсто, а незначитени промени имало во секторите Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација и Рударство и вадење на камен, каде во јуни 2020 година, во однос на јуни 2019 година, бројот на вработените бил помал за 0,9, односно 0,6 отсто.

Според главните индустриски групи, кај Енергија бројот на работниците е намален за 1 отсто, кај Интермедијарните производи, освен енергија за 5,6 отсто, кај Капиталните производи за 5,3 отсто, кај Tрајните производи за широка потрошувачка за 8,2 отсто и кај Нетрајни производи за широка потрошувачка за 5,5 отсто.