Министерството за животна средина и просторно планирање, МЖСПП, информира дека ја следи состојбата со Преспанското Езеро и презема активности. Од таму велат дека МЖСПП се заложло „да го иницира процесот на воспоставување на Комитетот за управување на Преспа Паркот и е во процес на обезбедување на номинации од страна на земјите членки: Македонија, Албанија и Грција“.

Тие додаваат дека, во меѓувреме, Секторот за управување со водите иницира вонреден состанок на националните експерти од Дримската група, „за да ги разгледаат состојбите и да разменат сознанија и согледувања за начините за итно надминување на актуелните состојби со намалување на нивото на водата во Преспанското Езеро“.

Од МЖСПП најавуваат дека ќе организира тематска координативна средба на национално ниво следната седмица, со претставници од научниот совет за спроведување на планот за управување со сливот на Преспанското Езеро, општината Ресен, Управата за хидро-метеролошки работи, граѓански организации од регионот и сите засегнати страни во имплементацијата на планот, за да разговараат за можностите за спроведувањето на мерките од планот.