Забранета за пиење е водата од градскиот водовод во Струга поради зголемено заматување, зголемени вредности на боја и отсуство на резидуален хлор.

Според надлежните, дополнителното хлорирање нема да ја промени ваквата состобја на водата, туку треба чистење на мрежата и испуштање вода од хидрантите.

Водата редовно ќе се анализира и во следните денови.