Во Свети Николе нема да се гори ниту медицински, ниту опасен отпад

Ниту еден вид на отпад нема да се согорува на регионалната депонија во селото Мечкуевци во Општината Свети Николе. Капацитетот, кој треба да биде првата депонија по европски стандарди изградена во земјава, ќе има само објекти за секундарна селекција на хартија, пластика, стакло, дрво и метал и ќе се врши третман и депонирање на комунален … Продолжи со читање Во Свети Николе нема да се гори ниту медицински, ниту опасен отпад