Сите досегашни истражувања на јавното мислење покажуваат дека мнозинство македонски граѓани поддржуваат зачленување на Македонија во Европската Унија, а меѓу главните очекувања од евроинтеграциите се намалување на невработеноста и сиромаштијата и подобрувањето на квалитетот на живеење.

Ваквите очекувања се логични ако се земат предвид податоците за стапката на вработеност, очекувањата за траење на животот и бруто домашниот производ по жител според паритетот на куповната моќ во Македонија и земјите од ЕУ, кои откриваат дека нашата земја е на дното на листата земји рангирани по овие критериуми. Со оглед на тоа што граѓаните на рефрендумот закажан на 30 септември треба да одлучат дали ќе прифатат промена на името и зачленување на земјава во ЕУ и НАТО тие би требало да имаат слика за тоа како би изгледала Македонија во друштво на европските земји.

МК-ЕУ11a

 

Со стапка на вработеност од 70,3 отсто кај лицата на возраст од 20 до 64 години Македонија би била на претпоследното место во ЕУ по овој критериум веднаш зад Италија каде што стапката на вработеност изнесува 70,1 отсто. Со просечен животен век кај жените од 77,5 години и кај мажите од 73,4 години македонските граѓани би биле меѓу најкратковечните жители на ЕУ. Со БДП по жител според праритетот на куповната моќ кој во Македонија изнесува само 37 отсто од европскиот просек, македонските граѓани дефинитивно би биле најсиромашните жители на ЕУ.