Летната сезона е пред самиот праг, а состојбата со закупот на плажите на Охридското езеро не е решена. На предлог на Министерството за транспорт и врски, Владата вчера ја дополни Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба.

Со дополнувањето, се задолжува закупецот да го врати во првобитна состојба градежното земјиште кое било предмет на краткотраен закуп, предвидено со урбанистички план или урбанистичко-планска документација за плажа, а за кое временскиот рок за краткотраен закуп е истечен или договорот за краткотраен закуп е предвремено раскинат.

Ваквата владина одлука за враќање на плажите во првобитната состојба доаѓа откако концесионерите на охридските плажи неодамна побараа да не им се наплатува концесија и ова лето. Овие концесионери стопанисуваа со плажите речиси две години без потпишан договор, но по се изгледа ќе мора да ги вратат плажите во првобитна состојба.

Станува збор за 14 плажи кои бесправно работат од 2013 година до денес. Планот е од исклучително значење за успешно исполнување на процесот на препораките од Комитетот за светско културно наследство, со кои Охрид треба да го зачува статусот на УНЕСКО како заштитено подрачје и дел од светското културно и природно наследство.