На својата вчерашна 118-та седница, Владата ја одредила најповолната локација за новиот Клинички центар, а тоа е месноста Веле Поле во Ѓорче Петров, а донела и одлука да ја отстрани железната ограда околу владиното седиште. Исто така е донесена одлука да се отворат амбасада во Атина и генерален конзулат во Солун.

Владиниот кабинет го прифатил извештајот на работната група во кој за највисоко рангирана е утврдена локацијата во општина Ѓорче Петров – месноста Веле Поле, а донела и препорака до Општина Ѓорче Петров да го започне спроведувањето на сите потребни активности за донесување на урбанистичка документација за локацијата.

На вчерашната седница исто така е донесена одлука„ за отворање амбасада на Република Северна Македонија во Грција, со седиште во Атина, како и одлука и за отворање Генерален конзулат на Република Северна Македонија во Грција, со седиште со Солун, кои ќе започнат да се применуваат со влегувањето во сила на Одлуката за прогласување на амандманите на Уставот на Република Македонија, соопшти Владата.

Откако на претходната, 117. седница, беше донесен план за извршување на Договорот од Преспа, на вчерашната 118. седница е донесена и одлука за  формирање на Меѓуресорска работна група за извршување на Преспанскиот договор, која ќе ја следи динамиката на реализацијата и извршувањето на Националниот акциски план.

Членови на „Преспанската“ работна група ќе бидат генералниот секретар на владата, неговиот заменик,  државните секретари во Министерството за надворешни работи, во Министерството за правда, во Министерството за внатрешни работи, во Министерството за финансии, во Министерството за транспорт и врски, во Секретаријатот за европски прашања, како и секретарот на Секретаријатот за законодавство, потоа и шефот на канцеларијата на премиерот, како и директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата и двајца советници од канцеларијата на премиерот.