Во моментов Владата нема конкретна сума за тоа колкави ќе бидат финансиските импликации од спроведувањето на Законот за употреба на јазиците, рече портпаролот на Владата, Мухамед Хоџа на денешната прес-конференција во Владата. Тој истакна дека минатата година за оваа намена биле издвоени 100 милиони денари.

– По објавувањето на Законот за употреба на јазиците во Службен весник сите институции се обврзани да создадат услови за практицирање на Законот во секојдневието. Секоја институција притоа треба да направи анализа на своите капацитети и зависно од таа анализа да ги преземе и чекорите со кои ќе се подобрат капацитетите и човечките ресурси во однос на остварување на Законот за јазици. Со Законот се предвидува и формирање на Инспекторат што ќе го мониторира исполнувањето на Законот од страна на сите институции. Во моментов немаме точна сума за финансиските импликации, односно колку тоа може да ја чини Македонија, но, во минатогодишниот Буџет беа обезбедени сто милиони денари за спроведување на овој Закон во пракса – вели Хоџа.

Запрашан како ќе се овозможи спроведување на овој Закон во општините и институциите каде нема вработено ниту еден Албанец, Хоџа посочи дека Законот важи за сите институции што постојат.

– За оние институции што не го практицираат јазикот согласно Законот за јазици што е во сила, се предвидуваат и казни – рече Хоџа.