Владата и Синдикатот за образование, наука и култура (СОНК) постигнаа договор кој  предвидува подобрување на процесот на екстерното тестирање и е во насока на зголемување на компетитивноста и подобрување на образовниот процес. Исто така, договорено е и да се формира систем на награди за успшните професори.

Договорот нуди подобрени решенија во насока на валоризирање на трудот на наставниот кадар и нивно стимулирање за постигнување подобри резултати.