Владата со почеток во 12 часот денеска ќе расправа, меѓу другото, за Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, како и Предлог – програмата за изменување и дополнување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на партиципација за пензионери во 2018 година.

На дневен ред на 68-мата седница е и Извештајот за реализација на Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година.

Министрите ќе разгледуваат и три извештаи предложени од Собранието на Република Македонија, односно годишниот извештај за работата на Комисијата за заштита од дискриминација за 2017 година, годишниот извештај на Државната комисија за спречување на корупцијата за примени пријави од укажувачи за 2016 година, како и годишниот извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2017 година.