Инаку, енергијата од ветерот за производство на струја сè уште е незначително искористена во земјава иако постојат добри географски потенцијали, што е потврдено од сите досегашни студии според кои има најмалку 15 поволни локации за изградба на ветерни паркови.

Покрај засега единствениот парк на ветерни електрани во Богданци, пуштен во употреба во 2014 година, вториот ветерен парк треба да се гради во близина на Миравци, кај Гевгелија, со кој се предвидува да се збогати енергетскиот систем со уште 127 гигават-часови струја од обновливи извори на енергија. Проектот е дел од инвестицискиот план на ЕСМ од 2018 до 2022 година. Како што од ЕСМ изјавија за „Мета.мк“, течат подготвителните активности за отпочнување на проектот ПВЕ „Миравци“, а најмалку една година ќе трае испитувањето на влијанието на овој проект врз животната средина.

Предвидена е изработка на физибилити студија и биомониторинг заради заштита на животната средина, во согласност со нашата законска регулатива и онаа на ЕУ, а според ЕСМ, во изминатиот период меѓународните финансиски институции пројавиле голем интерес за финансирање на ветерниот парк кај Миравци.

Според последната Стратегија за развој на енергетика до 2040 година, во земјава е предвидена изградба на електрани на ветер со вкупна инсталирана моќност од 750 мегавати и вкупно проценето годишно производство на струја од околу 1.800 гигават-часови. Од планираните вкупни капитални инвестиции во енергетскиот систем, кои до 2040 година се во размер од 9,4 до 17,5 милијарди евра, главниот фокус е ставен на инвестициите во енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија со поддршка и финансирање на програми од странски фондови, финансиски институции и донатори.