Министерството за информатичко општество и администрација денеска ја промовираше веб-страницата administracija.mk, наменета за сите вработени во јавната и во државната администрација.

На веб-страницата се наоѓаат сите законски акти што се однесуваат на администрацијата, каталогот на работни позиции, кој содржи 3.300 работни места, и 12 примероци за систематизација што треба да бидат олеснување за институциите да ја направат сопствената систематизација.

Веб-страницата се промовира во пресрет на стапувањето на сила на двата закона за вработените во администрацијата, кои ќе почнат да се применуваат од 13 февруари.

– Секоја институција треба да ја усогласи постојната систематизација со каталогот на работни позиции и да ја достави новата систематизација на одобрување до Министерството за информатичко општество, а потоа да се внесат сите вработени во новиот електронски систем за раководење со човечки ресурси. Откако тоа ќе го завршат, ќе можат да почнат постапки за нови вработувања, доколку им се потребни. Ако еден од овие чекори не е исполнет, тогаш институцијата не ќе може да спроведе оглас за нови работни места – појасни министерот за информатичко општество, Иво Иваноски, на денешната промоција.

Тој истакна дека доколку има потреба од нова работна позиција која не е опфатена со каталогот, тогаш институцијата што го бара новото работно место, ќе треба да направи добра анализа со која ќе оправда зошто е тоа неопходно.

Веб-страницата содржи и информации за сертифицирани центри за странски јазици, а преку неа граѓаните ќе може да се информираат и за новините од реформите во администрацијата.