Рокот за воведување нови фискални апарати со ГПРС-уред истекува за неполна недела. Сите фирми кои остваруваат промет поголем од еден милион денари на годишно ниво, мора да си обезбедат нови каси до 31 јануари.

Постапката за фискализација со новите уреди е поедноставна и сега се врши електронски, инфомрираат од УЈП. Сите што нема да го испочитуваат рокот, ќе се соочат со глоби кои се движат до 3.250евра.