Кредит во вредност од 378,4 милиони долари, одборот на директори на Светска банка ѝ додели на Украина.

Средствата ќе бидат искористени за зголемување на безбедноста на електродистрибутивниот систем и за модернизирање на пазарот на електрична енергија.