Најновиот бисер во македонската политичко-забавна сцена – појавата на кампови и контракампови – предизвика експлозија сатирични реакции на „Твитер“.