Претседателот на Туристичко-угостителската комора при Сојуз на стопански комори, Аркан Керим, ќе ги презентира можностите за туризам и потенцијалите на Македонија како туристичка дестинација пред најголемите туристички оператори од Казахстан.

Керим учествува на Меѓународниот саем за туризам во Казахстан, а во фокусот е презентирање на производи за подобрување на можностите за туризам, туристички услуги и решенија, услуги за сместување и луксузни услуги.

На Меѓународниот саем за туризам се претставуваат светските водечки туристички комплекси и нивното работење, како и добри практики за унапредување на угостителството и на туризмот како една од носечките столбови на економијата на секоја земја.