Корупцијата, високиот даночен товар, стремежот на бизнисмените за брзо богатење се фактори што влијаат на постоењето на сива економија.

Ова го покажува бизнис-анкетата на Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП), спроведена за да се утврдат различните форми на скриени економски активности во бизнис-секторот лани и да се споредат резултатите од истата анкета направена во 2014 година.

– Покрај општото задоволство со даночниот систем во земјата, се смета дека даноците играат значајна улога во појавувањето на скриени економски активности. Поточно, „високиот даночен товар“ се смета за втор најважен фактор за појава на сивата економија (42,9 проценти) и „импулс на бизнисмените за брзо богатење“ избран од 40 проценти од бизнисите – се вели во анкетата.

Најголемите детектирани проблеми лани биле нелојалната конкуренција, која е проценета како среден и голем проблем од страна на 64,3 проценти од бизнисите, политичката ситуација (50 проценти) и криминалот, кражбите и немирите (50 проценти).

– Пријавувањето понизок обрт од реалниот е уште една практика во сивата економија која се користи за избегнување на даночниот опфат. Манипулирањето со плаќање и со пријавување данок на додадена вредност (ДДВ) и користење на сметководствени трикови за плаќање пониски даноци е исто така честа практика во Македонија – се вели во анкетата.