Индексот на цените на угостителските услуги во ноември 2015 година, во однос на истиот месец од претходната година, е зголемен за 0,7 отсто, објави Државниот завод за статистика.

Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари-ноември 2015 година, во однос на истиот период од минатата година, е зголемен за 0,4 отсто.