Уште седум градоначалници денеска ја потпишаа Декларацијата за отвореност, отчетност и транспарентност на локалната самоуправа, која беше составена на иницијатива на Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“.

Со потписите на градоначалниците на Аеродром, Боговиње, Врапчиште, Гази Баба, Желино, Ѓорче Петров и Карпош, бројот на потписниците на Декларацијата се зголеми на 30.

Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ пред три недели достави писмо за интерес до сите градоначалници за потпишување Декларацијата, која се темели на истражување во 2016 година, дека локалната самоуправа исполнува само 27% од индикаторите за отвореност, поради што Република Македонија е на најниско ниво од земјите во регионот.

– Овој податок е загрижувачки со оглед дека мерењето е направено на обезбедувањето на пристап до информации кои треба да се објавени на општинските веб страници без да бидат побарани, како на пример, одлуките кои ги носат Советите на општините, одлуките кои ги носат градоначалниците, записниците од седниците на советите на општините, Статутот на општините и деловниците за работа на Советите. Во тие рамки, сметавме дека е соодветно да ги поканиме градоначалниците во изминатите три недели да потпишат документ, со кој, не само што ќе покажат дека ги препознале основните принципи на нивното работење, ами и се согласни да работат по нив. На тој начин го одбележавме и 9. декември – Денот на борба против корупција, како и 10. декември – Меѓународниот ден на човековите права – истакна директорот на „Метаморфозис“, Бардил Јашари.

Според истражувањето, на ниското исполнување на индексот на достапност од страна на општините влијаела и нивната недоволна интеракција со граѓаните преку социјалните мрежи, необјавувањето на месечни информатори за граѓаните за работата на општините, како и недостатокот на јавни дебати за граѓаните за прашања од локално значење, необјавување на планови за јавни консултации со граѓаните за општинските политики и записниците од одржани средби со граѓаните.

– За подобрена транспарентност на македонските општини, секоја активност која е финансирана со јавни пари мора да биде јавна, а информациите за овие активности мора да бидат еднакво и лесно достапни за сите граѓани за што се залагаме и во нашето работење – рече градоначалникот на општина Гази Баба, Борче Георгиевски, кој заедно со градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев, беше ко-организатор на денешниот настан.

Претходно, Декларацијата за отвореност, отчетност и транспарентност на локалната самоуправа ја потпишаа градоначалниците на Битола, Брвеница, Бутел, Велес, Вевчани, Демир Хисар, Жупа, Илинден, Кавадарци, Кратово, Крушево, Куманово, Крива Паланка, Лозово, Македонски Брод, Маврово и Ростуше, Радовиш, Охрид, Теарце, Тетово, Зелениково, Зрновци и Штип.

Другите градоначалници можат да се приклучат кон потпишување на Декларацијата до 25 декември годинава.