Mинистерот за здравство Никола Тодоров денеска го постигна новоотвореното одделение за интервентна кардиологија при Општата болница во Струмица.

Тој ја истакна историската важност за струмичкото здравство, кое се вброи во мрежата на интервентни кардиологии во земјата.

Тодоров рече дека инсталирани се 10 ангеографи, а во монтажа е и единасеттиот.