Изминатите две години напорно работевме на реформирање и подобрување на системот на јавни финансии, вклучително и на јавната финансиска контрола, рече министерот Драган Тевдовски на конференцијата на конференцијата на која државата е домаќин на преку 70 претставници од единиците за хармонизација на јавната внатрешна финансиска контрола од 20 земји од светот.

„Нашите приоритети се транспарентно, отчетно и ефикасно управување со јавните средства. Внатрешната контрола има значајна улога во ова. Неодамна Владата на Република Северна Македонија го усвои документот „Политика за внатрешна финансика контрола во јавниот сектор“, која претставува стратегија за понатамошен развој на системот за внатрешна контрола во јавниот сектор во државава. Ние сме прва земја во регионот која има изработено ваква стратегија. Во неа ја дефинираме рамката на современиот, ефикасен и ефективен систем за финансико управување и контрола, внатрешна ревизија, централна координација и хармонизација и финансика инспекција во јавниот сектор“, рече Тевдовски.

Тој додаде дека Стратегијата придонесува и во зајакнување на превенирањето на измама и корупција во спроведувањето на јавните набавки.

„Финансиската инспекција ја затекнавме слабо екипирана и со мал капацитет. Преку имплементација на мерките на оваа стратегијата ќе се воспостави функционална финансиска инспекција во јавниот сектор, при што Владата ќе има  дополнителна  гаранција  за  легитимно  и  транспарентно  трошење  на  јавните средства“, потенцираше Тевдовски.