Ќе се реконструира и реставрира дел од тетовското кале, најавуваат од Министерството за култура. Ќе се изврши конзервација, реставрација, санација и реконструкција на влезната партија од овој археолошки локалитет. Работите целосно ќе бидат завршени во текот на следната година.

За време на реставраторските зафати, кои изминатиов период се одвиваа на тетовското кале, беа пронајдени многу остатоци од неолитот, античкиот и од ранохристијанскиот период, од времето кога владеел раноантичкиот македонски крал Персеј.

На овој локалитет пронајдени се и многу монети, фрагменти од керамички садови, како и бројни предмети карактеристични за османлиското време.