Царинската управа денеска на граничниот премин Богородица со Република Грција залепи налепница на таблата на која го пишува новото уставно име на државата – Република Северна Македонија.

Во рок од три дена Царинската управа треба да постави табли и на останатите гранични премини, државната граница на Република Северна Македонија и на двата аеродроми во Република Северна Македонија.

Директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски појасни дека поради тоа што времето е кратко за спроведување тендерски постапки, а согласно заклучоците на Владата предвидено е таблите да бидат променети каде што е можно со налепници, а каде е можно со монтирање други табли, за да се исполни обврската во рок од три дена да бидат променети таблите на граничните премини со новото име Република Северна Македонија.