Должничката криза на Грција ги инспирираше карикатуристите на свој начин да го илустрираат односот на Грција кон Европска унија по референдумот за мерките на европските кредитори и по гласното „не“ од грчките граѓани.